PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU (promovare) Consilier superior – 1 post (Birou Autoritate Tutelară)

Social

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Str. S. Brukenthal, nr. 2 – anunţă concurs privind promovarea în grad profesional a funcționarilor publici care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege astfel:

La Birou Autoritate Tutelară – 1 post de consilier superior

Proba scrisă a concursului de promovare se va desfăşura în data de 12.11.2019, ora 12:00 la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, din Piaţa Mică, nr. 25, cam.109.

Interviul va avea loc în data de 15.11.2019, ora 12:00 la sediul Primăriei,  din Piaţa Mică, nr. 25  cam. 109. 

Birou Autoritate Tutelară:

– 1 funcție de consilier, grad profesional principal care se transformă în consilier, grad profesional superior

Bibliografie:
 • Constituția României, actualizată.
 • O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ – Partea VI (Titlul I, Titlul II), Partea VII;
 • LEGEA  nr. 287 /2009 privind Codul civil, republicată,cu modificarile si completarile ulterioare  –   CARTEA I – Despre persoane și CARTEA a II-a – Despre familie.
 • LEGEA nr. 17 / 2000, privind Asistența socială a persoanelor vârstnice , republicată cu completările și modificările ulterioare.
 • LEGEA nr. 272 / 2004 privind Protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările și completările ulterioare
 • O.U.G. nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu completarile și modificarile ulterioare.

Dosarele de înscriere se vor depune până pe data de 30.10.2019 la Serviciul managementul și integritatea resurselor umane, și vor conține:
 – Formularul de înscriere la examenul de promovare în grad profesional prevăzut în anexa nr.3 din H.G. nr. 611/2008
 – Copii de pe rapoartele de evaluare ale performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani,
 – Copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează

Condiții de participare solicitate candidaților:   
 a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 b) să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate ;
 c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serv.Managementul și Integritatea resurselor umane, telefon nr. 0269/208800 interior 835, persoană de contact Gîndilă Alina – consilier superior, e-mail alina.gandila@sibiu.ro sau pe www.sibiu.ro.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.